Wyróżnienia

Mamy zaszczyt poinformować, że Komisja ELL przyznała nam czterokrotnie Certyfikat European Language Label.

ell6

European Language Label (Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych) to europejski certyfikat jakości w edukacji językowej. W Polsce przyznawany jest od 2001 roku za projekty wykorzystujące nowatorskie rozwiązania w dziedzinie nauczania i uczenia się języków. Certyfikat jest wyróżnieniem za innowacyjne techniki kształcenia i promuje osiągnięcia metodyczne i dydaktyczne.

Za co?!

  • Podejmowane inicjatywy miały wielostronny charakter. Wszystkie osoby i elementy zaangażowane w projekty – uczniowie, nauczyciele, metody i materiały przyczyniły się do rozpoznania i spełnienia potrzeb edukacyjnych osób uczących się. Dostępne źródła wykorzystywane były w sposób twórczy, aby stymulować uczenie się języka.
  • Inicjatywy wniosły dodatkowe korzyści do dotychczasowych doświadczeń krajowych w nauczaniu i uczeniu się języków. Inicjatywy doprowadziły do jakościowej i ilościowej poprawy w nauczaniu i uczeniu się języków
  • Inicjatywy były oryginalne i twórcze. Wykorzystano wcześniej nieznane podejścia, właściwe dla danej grupy odbiorców.
  • Inicjatywy mają wymiar europejski, a więc wpisują się w rzeczywistość Unii Europejskiej z jej językową różnorodnością..
  • Inicjatywy dotyczyły innowacji, które można również zastosować w innych warunkach (łatwy transfer). Inicjatywy są potencjalnym źródłem inspiracji dla innych, w innych krajach oraz w różnych kontekstach, tak aby mogły być zastosowane w nauczaniu innych języków lub w nauczaniu innych grup wiekowych.

 

Źródło: http://ell.org.pl/node/1207