Dla branży spedycyjnej

A424350F-CC6A-4E5C-AB22-C7F23AD28294

od października 2019 wznawiamy nasze branżowe kursy języka niemieckiego.

tym samym  już od 2 września ruszają zapisy na 4-semestralny kurs języka niemieckiego dla logistyków i spedytorów.

Na naszym intensywnym kursie zdobędziesz umiejętności:

  •  określenia zadań zawodowych logistyka,
  • udzielania informacji o działalności firmy logistycznej,
  • opisania środków transportu wewnątrzzakładowego,
  • formułowania ofert cenowych na usługi logistyczne

 

W obszarze leksyki  opanujesz terminologię zawodową obejmującą: 

  • czynności spedycyjne,
  • nazwy i właściwości ładunków oraz materiałów,
  • listy przewozowe, deklaracje celne, rodzaje środków transportu,
  • zalety i wady transportu samochodowego, kolejowego, lotniczego, morskiego, technikę̨ transportu i magazynowania

Tym samym już po 240 godzinach będziesz chwalił się:

1. zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;

2.interpretował wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;

3. analizował  i interpretował krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;

4. formułował krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku 

5. ODCZUJESZ SATYSFAKCJĘ ZE SWOJEJ PRACY I PODWYŻSZYSZ KOMPETENCJE ZAWODOWE!!!!

KURS W BRANŻY SPEDYCYJNO-LOGISTYCZNEJ trwa 2 lata, obejmuje 240 godzin i kosztuje 2400 zł za semestr w grupie 6-8 osobowej

jesteś zainteresowany, zostaw wiadomość, skontaktujemy się z Tobą i omówimy szczegóły:

biuro@niemieckisiedlce.pl