Dla maturzystów

Kurs maturalny- podstawowy i rozszerzony

Zajęcia odbywają się 2x w tygodniu i trwają 90 minut. Pośredniczymy w wyjazdach nastolatków na obozy językowe do Niemiec.

Jest to kurs skierowany do uczniów klas   III i IV LO i Techników, zamierzających zdać  nową maturę z języka niemieckiego.

Podczas zajęć proponujemy naszym kursantom:

  • powtórzenie gramatyki i uzupełnienie wiedzy o struktury gramatyczno-leksykalne występujące w nowych arkuszach egzaminacyjnych
  • pracę nad sprawnością rozumienia ze słuchu ( autorską metodą, opracowaną przez naszych lektorów)
  • pracę nad sprawnością rozumienia tekstów prasowych i literackich, nauka streszczania dłuższych tekstów, wyłuszczania najważniejszych informacji.
  • poznanie i stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych umożliwiających pisanie krótkich form (m.in. ogłoszeń, zaproszeń i reklamacji), listów formalnych i nieformalnych, opowiadań, esejów.
  • przygotowanie do ustnego egzaminu maturalnego.

 

Po każdym dziale kursanci zdają test, wyglądający jak arkusz nowej matury z języka niemieckiego.

Na ten kurs przychodzą najczęściej licealiści, chcący studiować na SGH, lub Germanistyce i Lingwistyce Stosowanej.

Polecamy wszystkim, którym  matura z niemieckiego potrzebna jest do rozpoczęcia wymarzonych studiów.

FORMULARZ ZAPISU >>